Gimnazjum nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Logowanie

Hasło:

Cyfrowa Szkoła
Szkoła Promująca Zdrowie

Charakterystyka szkoły

Informacje o szkole

Gimnazjum Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krośnie, to szkoła, która różni się od innych gimnazjów tym, że postawiła na edukację plastyczną i rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów. Nasze zamierzenia realizujemy współpracując z Izbą Architektów RP w ramach projektu edukacyjnego „Kształtowanie Przestrzeni” i lokalnymi plastykami.

Oczywiście oprócz tych działań, które są naszym wyróżnikiem zapewniamy każdemu uczniowi:

  • zdobycie rzetelnej wiedzy - w naszej szkole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, wśród której znajdują się egzaminatorzy.
  • nowoczesne metody i formy pracy - wszyscy nauczyciele są przygotowani do informatyzacji procesu dydaktycznego. Na lekcjach wykorzystywane są multimedialne pomoce dydaktyczne. Wprowadzamy e-learning, metodę projektów, co unowocześnia i uatrakcyjnia proces nauczania, jak również przygotowuje uczniów do samokształcenia i dalszych etapów edukacyjnych.
  • realizację pasji - organizujemy wycieczki krajowe i zagraniczne; organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi: podróżnikami, architektami, naukowcami, artystami; oferujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych; organizujemy wyjścia na wystawy, do muzeów, do kina i teatru. Dzięki temu, że posiadamy wspaniałe zaplecze sportowe umożliwiamy uprawianie różnych dyscyplin sportowych.
  • wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia - na wysokim poziomie przebiega praca z uczniem zdolnym, uczniowie realizują indywidualny program nauki, Uczniowie o specyficznych trudnościach otoczeni są troską i otrzymują wsparcie ze strony nauczycieli oraz pedagoga i psychologa.
  • życzliwą atmosferę - w naszej szkole żaden uczeń nie jest anonimowy. Niewielka liczba oddziałów stwarza kameralne warunki i przyjazną atmosferę. Otwieramy się na potrzeby innych. W szkole prężnie działa Szkolne Koło Wolontariatu biorąc udział w różnych akcjach typu: „Szlachetna Paczka”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Pola Nadziei”, „Rozkręcamy Nakrętki” itd.
  • bezpieczeństwo - należymy do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie dzięki czemu tworzymy bezpieczne środowisko nauki, pracy i wypoczynku.