Gimnazjum nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Logowanie

Hasło:

Cyfrowa Szkoła
Szkoła Promująca Zdrowie

Do kandydatów

„UCZYMY KSZTAŁTOWAĆ PRZESTRZEŃ”

Gimnazjum Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krośnie, to szkoła, która różni się od innych gimnazjów tym, że postawiła na edukację plastyczną i rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów. Nasze zamierzenia realizujemy współpracując z Izbą Architektów RP w ramach projektu edukacyjnego „Kształtowanie Przestrzeni” i lokalnymi plastykami.

Oczywiście oprócz tych działań, które są naszym wyróżnikiem zapewniamy każdemu uczniowi:

 • zdobycie rzetelnej wiedzy - w naszej szkole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, wśród której znajdują się egzaminatorzy.
 • nowoczesne metody i formy pracy - wszyscy nauczyciele są przygotowani do informatyzacji procesu dydaktycznego. Na lekcjach wykorzystywane są multimedialne pomoce dydaktyczne. Wprowadzamy e-learning, metodę projektów, co unowocześnia i uatrakcyjnia proces nauczania, jak również przygotowuje uczniów do samokształcenia i dalszych etapów edukacyjnych.
 • realizację pasji - organizujemy wycieczki krajowe i zagraniczne; organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi: podróżnikami, architektami, naukowcami, artystami; oferujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych; organizujemy wyjścia na wystawy, do muzeów, do kina i teatru. Dzięki temu, że posiadamy wspaniałe zaplecze sportowe umożliwiamy uprawianie różnych dyscyplin sportowych.
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia - na wysokim poziomie przebiega praca z uczniem zdolnym, uczniowie realizują indywidualny program nauki, Uczniowie o specyficznych trudnościach otoczeni są troską i otrzymują wsparcie ze strony nauczycieli oraz pedagoga i psychologa.
 • życzliwą atmosferę - w naszej szkole żaden uczeń nie jest anonimowy. Niewielka liczba oddziałów stwarza kameralne warunki i przyjazną atmosferę. Otwieramy się na potrzeby innych. W szkole prężnie działa Szkolne Koło Wolontariatu biorąc udział w różnych akcjach typu: „Szlachetna Paczka”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Pola Nadziei”, „Rozkręcamy Nakrętki” itd.
 • bezpieczeństwo - należymy do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie dzięki czemu tworzymy bezpieczne środowisko nauki, pracy i wypoczynku.

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS POSIADAMY BOGATĄ BAZĘ DYDAKTYCZNĄ


„SPOTKANIA Z PASJĄ”- oferta zajęć pozalekcyjnych

 • warsztaty plastyczne i rękodzielnicze
 • plenery malarskie, fotograficzne
 • zajęcia teatralne
 • grafika komputerowa
 • spotkania z architekturą
 • rajdy krajoznawcze
 • język hiszpański, rosyjski
 • zajęcia muzyczne
 • tradycyjne koła zainteresowań


Języki obce to nasza pasja!

Nowa przygoda z projektem Comenius.

W latach 2013-2015 nasza szkoła po raz drugi przystępuje do projektu Comenius – Międzynarodowej Wymiany Szkół. W tym projekcie zajmiemy się współpracą starszego pokolenia (seniorów) z młodzieżą, w myśl hasła przewodniego: „I teach you, you teach me: share wisdom and life” (Ja uczę Ciebie, Ty uczysz mnie – dzielimy mądrość i życie). Nasi partnerzy to Hiszpania, Włochy, Turcja, Węgry, Rumunia, Litwa, Szwecja. Uczestnictwo w projekcie to bogactwo wiedzy i wymiana doświadczeń dla nauczycieli-opiekunów, a dla uczniów naturalna forma doskonalenia języków obcych i unikalna możliwość nawiązania międzynarodowych przyjaźni.

Zapraszamy do Nas. Do zobaczenia w trakcie rekrutacji i na rozpoczęciu roku szkolnego 2014/2015.