Gimnazjum nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Logowanie

Hasło:

Cyfrowa Szkoła
Szkoła Promująca Zdrowie

O Projekcie

TYTUŁ PROJEKTU:

Ja uczę ciebie, ty uczysz mnie: Dzielimy mądrość i życie.

Celem projektu jest zachęcenie i uczenie młodzieży jak działać wspólnie z uczniami z innych krajów w środowisku " nieformalnego" uczenia się i wytworzenia łączności ze starszym pokoleniem w celu rozwoju zrozumienia potrzeb ludzi starszych na tym etapie życia.


NASI PARTNERZY:

 • HISZPANIA
 • RUMUNIA
 • LITWA
 • WĘGRY
 • WŁOCHY
 • SZWECJA
 • TURCJA


KALENDARZ PROJEKTU

wrzesień 2014 - czerwiec 2015

 • 10/2014 SZWECJA. Planowanie pracy na drugi rok projektu.
 • 10/2014. Uczniowie zapraszają seniorów do szkoły i w czasie wspólnego spotkania pobierają lekcje gotowania, sami zaś dzielą się z osobami starszymi swoimi umiejętnościami korzystania z nowej technologii (telefon komórkowy, komputer).
 • 11/2014. Prezentacja multimedialna “Przepisy mojej babci”, przygotowana przez uczestników projektu w oparciu o wcześniejsze spotkanie w szkole, wspólne próby międzypokoleniowego przygotowywania prostych potraw.
 • 12/2014. Publikacja kalendarza dokumentującego pracę członków projektu w ramach wolontariatu i kursu ICT.
 • 12/2014. Wizyta we WŁOSZECH. Monitorowanie, ewaluacja, planowanie dalszej pracy.
 • 01/2015. Seniorzy odwiedzają szkołę i opowiadają uczniom historie ze swojej młodości. Grupa projektowa w dalszym ciągu udziela seniorom rad i wskazówek dotyczących posługiwania się telefonem i komputerem.
 • 02/2015. TURCJA. Monitorowanie, ewaluacja, planowanie dalszej pracy.
 • 03/2015. Publikacja ulotki przedstawiającej przysłowia i porzekadła ludowe, wyjaśniając ich znaczenie.
 • 05/2015. POLSKA. Ewaluacja pracy w projekcie.
 • 05/2015. Publikacja przygotowanych fotoalbumów.
 • 05/2015. Wystawa “Kącik dziadka”, w którym zgromadzone zostaną min. narzędzia używane w przeszłości, zdjęcia dokumentując zajęcia naszych dziadków. Wystawa zostanie utrwalona w formie filmu I umieszczona na stronie internetowej projektu.
 • 06/2016. Wystawa finałowa dokumentująca dwuletnią pracę w projekcie. Prezentacja zaproszonym gościom i przybyłym międzynarodowym delegacjom.

wrzesień 2013 - czerwiec 2014

 • 10-2013 Założenie kącika Comenius.
 • 12-2013 Wyłonienie zwycięzców w konkursie plastycznym "Narysuj swoich dziadków".
 • 12-2013 Powstanie kalendarza ze zwycięskimi pracami konkursowymi ze wszystkich krajów partnerskich.
 • 01-2014 Wyłonienie zwycięskiego projektu na logo.
 • 02-2014 Założenie bloga, na którym uczniowie będą wymieniać fotografie i dzielić się doświadczeniami na temat współpracy z ludźmi starszymi.
 • 03-2014 Zebranie najlepszych prac w konkursie "Przeżyłem to".
 • 05-2014 Album zdjęć przedstawiających prace rękodzielnicze, formy taneczne zgromadzone w czasie spotkań z seniorami.