Gimnazjum nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Logowanie

Hasło:

Cyfrowa Szkoła
Szkoła Promująca Zdrowie

Władze szkoły

Dyrektor

mgr inż. arch. Lidia Kasińska

Wicedyrektor

mgr inż. Jan Pigoń

Rada pedagogiczna

Rada rodziców

Przewodnicząca: Agata Zatwarnicka
Z-ca przewodniczącego: Agnieszka Pabian
Skarbnik: Anna Such
Członkowie: Elżbieta Kamińska, Józefa Przybyła

Samorząd uczniowski

Przewodniczący: Weronika Wójtowicz
Z-ca przewodniczącego: Gabriela Pilch, Weronika Styburska
Skarbnik: Barbara Mazur
Gazetka szkolna: Aleksandra Maziarka, Wiktoria Nowak, Weronika Serwińska
Komunikaty: Angelika Chmiel
Komisja stypendialna: Maciej Luśnia, Klaudia Szubra
Organizacja imprez: Adrian Czekański, Sławomir Ziemba, Karol Chowaniec, Michał Buczek