Gimnazjum nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Logowanie

Hasło:

Cyfrowa Szkoła
Szkoła Promująca Zdrowie

Wywiadówki

Terminarz spotkań z rodzicami
w roku szkolnym 2017/2018

Spotkania z rodzicami DataTematyka
1 Spotkanie z rodzicami inaugurujące rok szkolny14.09.2017Sprawy organizacyjne, wybór trójek klasowych i Rady Rodziców, statut, szkolny system oceniania, zasady zdawania egzaminów.
2 Spotkanie z rodzicami 14.11.2017Informacje na temat ocen, zachowania uczniów, zagrożenie ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem, sprawy klasowe.
3 Wywiadówka śródroczna 19.12.2017Informacje o klasyfikacji śródrocznej.
4 Spotkanie z rodzicami 23.03.2018Poinformowanie rodziców klas maturalnych o proponowanych ocenach rocznych. Informacje na temat ocen, zachowania, sprawy klasowe.
5 Wywiadówka roczna 18.05.2018Informacje na temat ocen, zachowania uczniów, zagrożenie ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem, sprawy klasowe.